Zamówienie
PROOF CYFROWY

Co ma być symulowane:
druk offsetowy
symulacja 2
symulacja 3

Proszę wybrać‡ format zadruku z listy lub wprowadzić‡ wymiary ręcznie, a następnie kliknąć‡ "Aktualizuj kalkulację™"
(uwaga: maksymalna szerokość‡ krótszego boku to 1000 mm)
A4
SRA3
A3+
A3
inny


x mm (!)


Papiery spełniające kryteria:
 
Nazwa
Typ podłoża
Szerokość‡ rolki
Gramatura
(Grubość‡ [mikrony])
Cena za m2

Wybierz format oraz typ

Liczba sztuk:

cena łączna bieżą…cej pozycji (netto): 0 PLN
cena po uwzględnieniu rabatów (netto): 0 PLN
cena brutto bieżącej pozycji: 0 PLN

Proof cyfrowy - lista zamówienia„:

Usługa
Cena jednostkowa
Ilość‡
Rabat(?)
Cena
Opcje
 
Łą…czna suma netto: 0 PLN

Komentarz do zamówienia:
SKANOWANIE
skaner ccd
skaner bę™bnowy

mały obrazek (24x36mm)
Ś›redni obrazek

Proszę™ wybrać‡ format z listy lub wprowadzić‡ rozmiar rę™cznie, a nastę™pnie kliknąć‡ "Aktualizuj kalkulację"
(uwaga: maksymalny dopuszczalny format to 123x123cm)
24x36 mm
6x7 cm
6x8 cm
6x9 cm
inny


x mm (!)


Proszę wybrać‡ rozdzielczość‡ z listy lub wprowadzić wartoś›ć‡ ręcznie, a następnie kliknąć‡ "Aktualizuj kalkulację"
(uwaga: maksymalna dopuszczalna rozdzielczość to 3000 dpi)
250 dpi
500 dpi
1000 dpi
2000 dpi
3000 dpi
inna


dpi


Liczba sztuk:
Wybierz rozmiar:

6x8 cm
6x7 cm
6x9 cm
8x10 cala
cena łączna bieżą…cej pozycji (netto): 0 PLN
cena po uwzględnieniu rabatów (netto): 0 PLN
cena brutto bieżącej pozycji: 0 PLN


Skanowanie - lista zamówień„:

Usł‚uga
Cena jednostkowa
Ilość
Rabat(?)
Cena
Opcje
 
Łą…czna suma netto: 0 PLN

Komentarz do zamówienia(!):


POWIʘKSZENIA FOTOGRAFICZNE
Proszę™ wybrać‡ format zadruku z listy lub wprowadzić wymiary rę™cznie, a następnie kliknąć "Aktualizuj kalkulację™"
(uwaga: maksymalna szerokość krótszego boku to 1000 mm)
A4
SRA3
A3+
A3
inny


x mm (!)


Typ podłoża:
podłoże niesamoprzylepne
podłoże samoprzylepne (dla tego typu jest możliwe naklejenie na płytę™ oraz zaramkowanie)


Podłoże speł‚niają…ce kryteria:
 
Nazwa
Typ podłoża
Szerokość‡ rolki
Gramatura
(Grubość‡ [um])
Cena za m2
[PLN]

Wybierz format oraz typ

Ceny w zależności od jakoś›ci wydruku dla formatu zadruku 0x0 mm

wydruk ekonomiczny
0 PLN
wydruk maksymalnej jakoś›ci
0 PLN


Liczba sztuk:

Usł‚ugi dodatkowe:
Laminowanie (UWAGA: minimalna cena to równowartość‡ kwoty za 0,5 m2 laminatu!)
Naklejanie na płytę PCV - grubość‡ płyty (tylko dla papierów/folii samoprzylepnych po zalaminowaniu)
Ramkowanie (po naklejeniu na płytę PCV)

cena łą…czna bieżą…cej pozycji (netto): 0 PLN
cena po uwzględnieniu rabatów (netto): 0 PLN
cena brutto bieżącej pozycji: 0 PLN

Druk atramentowy - lista zamówień„:

Usługa
Cena jednostkowa
Ilość
Rabat(?)
Cena
Opcje
 
Łączna suma netto: 0 PLN

Komentarz do zamówienia:
DRUK CYFROWY
Format:
A4
SRA3
A3+
A3
UWAGA: maksymalne wymiary zadruku to 0x0 mm
Typ podł‚oża:
papier
folia
DRUK KSIĄŻKI / BROSZURY (dostę™pny jedynie dla papieru)

OKŁADKA
Zadruk okł‚adki:
jednostronny
dwustronny

Wybór podłoża - dostę™pne pozycje:

 
Nazwa
Format
Rozmiar
Gramatura
Cena Wydruku
(2 arkusze)

Wybierz format oraz typ podłoża


Laminowanie


Oprawa


ZAWARTOŚĆ† ( STRONY )
Zadruk stron:
jednostronny
dwustronny


Wybór papieru - dostę™pne pozycje:

 
Nazwa
Format
Rozmiar
Gramatura
Cena Wydruku

Wybierz format oraz typ podłoża
cena łą…czna bieżą…cej pozycji (netto): 0 PLN
cena po uwzględnieniu rabatów (netto): 0 PLN
cena brutto bieżącej pozycji: 0 PLN

Druk laserowy - lista zamównień„:

Usł‚uga
Cena jednostkowa
Ilość‡
Rabat(?)
Cena
Opcje
 
Łączna suma netto: 0 PLN

Komentarz do zamówienia:
Sposób dostarczenia materiałów do wydruku:
(dotyczy powiększeń„ fotograficznych, druku cyfrowego oraz proofa cyfrowego)
wysyłka pocztowa          wysyłka przez Internet
 
Zalogowany jako:
hidden
26.08.2010
Wystawa zamonto...
 
Zakończyliśmy druk wystawy składającej się z 60 plansz 100 x 150 cm. Została ona wydrukowana w rozdzielczości 1440 dpi w technologii UV. Podłożem jest...
 
Home   |   Zamówienia   |   Usługi i ceny   |   Informacje   |   Galeria   |   FAQ   |   Kontakt

Wszystkie zdję™cia, ilustracje oraz znaki towarowe zawarte w serwisie są wł‚asnoś›cią… ich autorów. Kopiowanie, używanie i dalsza dystrybucja bez zgody autorów surowo zabronione.